Laatste update over Coranavirus (COVID 19)

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot en met in ieder geval 31 maart 2020. In dit stuk informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media van onze praktijk en je mail in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoorden op vragen over corona en zwangerschap/borstvoeding
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op www.deverloskundige.nl vind je informatie.

Algemene adviezen
Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken.
Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts.

Hygiënische maatregelen:
0 Was regelmatig je handen of wrijf ze in met handalcohol
0 Hoest of nies in je elleboog
0 Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
0 Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen
0 Houdt sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens coronapandemie
Om onze zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed op een verantwoorde wijze te kunnen geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en het ziekenhuis in de regio.

Zwangerschapscontroles en echo’s
0 Kom vanaf maandag 18 maart alleen (zonder partner of kinderen) naar het spreekuur. Dit geldt ook voor alle echo’s, tenzij telefonisch anders overeen gekomen.
0 Kom niet naar de praktijk als jij of iemand in je gezin koorts heeft (>38C), verkouden is of moet hoesten, neem dan telefonisch contact met ons op.
0 Vrouwen die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen voor of op de dag van de afspraak gebeld door de verloskundige ( Attentie: mogelijk door een privénummer)
0 Tijdens dit telefoongesprek wordt er besproken hoe het gaat, vragen doorgenomen, wordt eventueel de intake gedaan of het counselingsgesprek daarnaast worden afspraken gemaakt over de vervolgcontroles
0 Er zullen alleen essentiële (medisch noodzakelijke) controles worden gepland. Dit betekent dat we in korte tijd   alleen je bloeddruk meten, groei van de baby controleren en naar het hartje luisteren
0 Alle medische echo afspraken blijven staan, alle pretecho’s (waaronder geslachtsecho’s) komen te vervallen
0 Alle echo’s worden natuurlijk op onze USB stick gezet, zodat jullie ze thuis samen terug kunnen kijken (ook met geluid)
0 Alle Centering Pregnancy bijeenkomsten tot en met 31 maart komen te vervallen, je wordt hierover gebeld door de verloskundige
0 Het plaatsen van spiralen komt te vervallen
0 Nacontroles 6 weken na de bevalling vinden telefonisch plaats
0 Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op

De bevalling
0 Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel
0 Is de bevalling begonnen en heb je koorts(>38C), ben je verkouden of moet je hoesten? Meldt dit dan aan de telefoon aan de verloskundige.
0 Zorg wel dat je thuis alles klaar hebt staan voor een eventuele bevalling
0 Wil je poliklinisch bevallen of beval je in het ziekenhuis met een medische indicatie, dan mag je maximaal één begeleider meenemen. Deze moet klachtenvrij zijn en moet op de kamer bij jou blijven
0 Helaas mag er op dit moment geen kraambezoek komen in het ziekenhuis.
0 Moet je na de bevalling in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels van het ziekenhuis

Kraamcontroles
0 Kraambedcontroles zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden tenzij er een reden is dat wij langs moeten komen
0 Ben je bevallen, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben. Probeer sowieso het kraambezoek te beperken en liever geen kinderen op bezoek
0 Je kunt gewoon borstvoeding geven wanneer je besmet bent met het coronavirus of klachten hebt, zie ook www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/313-borstvoeding-en-het-coronavirus-covid

Veranderingen in de praktijkruimte
Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de social media van onze praktijk kijken!

Mocht je meer duidelijkheid willen waarom al deze maatregelen nodig zijn kijk dan dit filmpje: https://youtu.be/6rqpRq7nkO8

 

Lieve groet,

Rinke, Froukje, Trix, Maaike en Sonja
Schoterpoort Verloskunde en Echografie